Follow on Twitter to get the updates Следите на Твиттере, чтобы получать все интересные обновления

Русский

Leaders

Dmitriy Pritula

Dmitriy Pritula
The principal conductor of 'The Seagull', violinist

Yuriy Saakyanz

Yuriy Saakyanz
The principal artistic director

Arthur Malinovskiy

Arthur Malinovskiy
The principal choreographer

 

Musicians

Alexandr Omelchenko

Alexandr Omelchenko
Percussionist
The most respected member of the ensemble

Thomaziy Nikolayevich

Thomaziy Nikolayevich
Flutist
D. Pritula's assistant

Ruslan Melamed

Ruslan Melamed
Violinist
.

Andrey Bochevar

Andrey Bochevar
Violinist
.

Stanislav Sagdeyev

Stanislav Sagdeyev
Violist, master
administrator of this website

Yevgeniy Falin

Yevgeniy Falin
Violinist
.

Nazar Kocherga

Nazar Kocherga
Double bass player

Alexandr Kulcha

Alexandr Kulcha
Cymbalo player

Sergey Brykaylo

Sergey Brykaylo
Accordion player, maitre

Georgiy Matviyiv

Georgiy Matviyiv
Bandura player

Andrey Grebelyuk

Andrey Grebelyuk
Trombonist

Andrey Ohramovich

Andrey Ohramovich
Trumpeter

Vadim Zhabnyak

Vadim Zhabnyak
Clarinettist

 

Soloists

Lilya Sklifasovskaya

Lilya Sklifasovskaya

Marina Vivsyuk-Trofimenko

Marina Vivsyuk-Trofimenko

Svetlana Samoylenko

Svetlana Samoylenko

 

Dancers

Ekaterina Akman

Ekaterina Akman

Sergey Alexandrov

Sergey Alexandrov

Andrey Bondar

Andrey Bondar

Ekaterina Brunenko

Ekaterina Brunenko

Julia Gridneva

Julia Gridneva

Alexandr Zaplitniy

Alexandr Zaplitniy

Anna Ilchikova

Anna Ilchikova

Valeria Imerzaki

Valeria Imerzaki

Svyatoslav Kvachuk

Svyatoslav Kvachuk

Igor Lukyanchuk

Igor Lukyanchuk

Alexandr Marchenko

Alexandr Marchenko

Irina Paliy

Irina Paliy

Vyacheslav Priymakov

Vyacheslav Priymakov

Andrey Rudakov

Andrey Rudakov

Vladimir Rybalchenko

Vladimir Rybalchenko

Ammar Sapozhnikov

Ammar Sapozhnikov

Violetta Philipova

Violetta Philipova

Olga Chelysheva

Olga Chelysheva

Viktor Shkvarko

Viktor Shkvarko